Tổng hợp tất cả các trường đại học tại Đài Loan

3/9/2020    Admin

Chọn trường học và nghành học để đi du học là vấn đề được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, hãy cùng Việt Phát điểm mặt tất cả các trường Đại học tại Đài Loan nhé

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN

VIỆN ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

 

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tiếng tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học quốc lập Trung ương

 

National Central University

 

NCU

 

國立中央大學

 

Trung Lịch, Đào Viên

 

Đại học quốc lập Cao Hùng

 

National University of Kaohsiung

 

NUK

 

國立高雄大學

 

Nam Tử, Cao Hùng

 

Đại học quốc lập Thành Công

 

National Cheng Kung University

 

NCKU

 

國立成功大學

 

Quận Đông, Đài Nam

 

Đại học quốc lập Chính trị

 

National Chengchi University

 

NCCU

 

國立政治大學

 

Văn Sơn, Đài Bắc

 

Đại học quốc lập quốc tế Kỵ Nam

 

National Chi Nan University

 

NCNU

 

國立暨南國際大學

 

Phố Lý, Nam Đầu

 

Đại học quốc lập Giao thông

 

National Chiao Tung University

 

NCTU

 

國立交通大學

 

Quận Đông, Tân Trúc

 

Đại học quốc lập Gia Nghĩa

 

National Chiayi University

 

NCYU

 

國立嘉義大學

 

Gia Nghĩa, Dân Hùng,

 

Gia Nghĩa

 

Đại học quốc lập Trung Chính

 

National Chung Cheng University

 

CCU

 

國立中正大學

 

Dân Hùng, Gia Nghĩa

 

Đại học quốc lập Trung Hưng

 

National Chung Hsing University

 

NCHU

 

國立中興大學

 

Quận Nam, Đài Trung

 

Đại học quốc lập Đông Hoa

 

National Dong Hwa University

 

NDHU

 

國立東華大學

 

Thọ Phong, Hoa Liên

 

Đại học quốc lập Nghi Lan

 

National Ilan University

 

NIU

 

國立宜蘭大學

 

Nghi Lan, Nghi Lan

 

Đại học quốc lập Bình Đông

 

National Pingtung University

 

NPTU

 

國立屏東大學

 

Bình Đông, Bình Đông,

 

Xa Thành, Bình Đông

 

Đại học quốc lập Kim Môn

 

National Quemoy University

 

NQU

 

國立金門大學

 

Kim Ninh, Kim Môn

 

Đại học quốc lập Trung Sơn

 

National Sun Yat-sen University

 

NSYSU

 

國立中山大學

 

Cổ Sơn, Cao Hùng

 

Đại học quốc lập Đài Bắc

 

National Taipei University

 

NTPU

 

國立臺北大學

 

Tam Hạp, Tân Bắc

 

Đại học quốc lập Đài Đông

 

National Taitung University

 

NTTU

 

國立臺東大學

 

Đài Đông, Đài Đông

 

Đại học quốc lập Đài Loan

 

National Taiwan University

 

NTU

 

國立臺灣大學

 

Đại An, Đài Bắc

 

Đại học hải dương quốc lập Đài Loan

 

National Taiwan Ocean University

 

NTOU

 

國立臺灣海洋大學

 

Trung Chính, Cơ Long

 

Đại học quốc lập Thanh Hoa

 

National Tsing Hua University

 

NTHU

 

國立清華大學

 

Quận Đông, Tân Trúc

 

Đại học quốc lập Liên Hợp

 

National United University

 

NUU

 

國立聯合大學

 

Miêu Lật, Miêu Lật

 

Đại học quốc lập Đài Nam

 

National University of Tainan

 

NUTN

 

國立臺南大學

 

Trung Tây, Đài Nam

 

Đại học quốc lập Dương Minh

 

National Yang-Ming University

 

NYMU

 

國立陽明大學

 

Bắc Đầu, Đài Bắc

 

Đại học Đài Bắc

 

University of Taipei

 

UT

 

臺北市立大學

 

Trung Chính, Đài Bắc,

 

Tùng Sơn, Đài Bắc

 

 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, GIÁO DỤC


 

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học sư phạm quốc lập Chương Hóa

 

National Changhua University of Education

 

NCUE

 

國立彰化師範大學

 

Chương Hóa, Chương Hóa

 

Đại học sư phạm quốc lập Cao Hùng

 

National Kaohsiung Normal University

 

NKNU

 

國立高雄師範大學

 

Linh Nhã, Cao Hùng

 

Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung

 

National Taichung University of Education

 

NTCU

 

國立臺中教育大學

 

Quận Tây, Đài Trung

 

Đại học giáo dục quốc lập Đài Bắc

 

National Taipei University of Education

 

NTUE

 

國立臺北教育大學

 

Đại An, Đài Bắc

 

Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan

 

National Taiwan Normal University

 

NTNU

 

國立臺灣師範大學

 

Đại An, Đài Bắc

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO
 

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học quốc lập Thể dục

 

National Taiwan Sport University

 

NTSU

 

國立體育大學

 

Quy Sơn, Đào Viên

 

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Loan

 

National Taiwan University of Arts

 

NTUA

 

國立臺灣藝術大學

 

Bản Kiều, Tân Bắc

 

Đại học quốc lập Thể dục Thể thao Đài Loan

 

National Taiwan University of Physical Education and Sport

 

NTUPES

 

國立臺灣體育運動大學

 

Quận Bắc, Đài Trung

 

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam

 

Tainan National University of the Arts

 

TNNUA

 

國立臺南藝術大學

 

Quan Điền, Đài Nam

 

Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc

 

Taipei National University of the Arts

 

TNUA

 

國立臺北藝術大學

 

Bắc Đầu, Đài Bắc

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Cần Ích

 

National Chin-Yi University of Technology

 

NCUT

 

國立勤益科技大學

 

Thái Bình, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Hổ Vĩ

 

National Formosa University

 

NFU

 

國立虎尾科技大學

 

Hổ Vĩ, Vân Lâm

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng

 

National Kaohsiung First University of Science and Technology

 

NKFUST

 

國立高雄第一科技大學

 

Nam Tử, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng

 

National Kaohsiung Marine University

 

NKMU

 

國立高雄海洋科技大學

 

Nam Tử, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng quốc lập Cao Hùng

 

National Kaohsiung University of Applied Sciences

 

KUAS

 

國立高雄應用科技大學

 

Tam Dân, Cao Hùng, Yên Sào, Cao Hùng

 

Đại học dịch vụ và lữ hành quốc lập Cao Hùng

 

National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism

 

NKUHT

 

國立高雄餐旅大學

 

Tiểu Cảng, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bành Hồ

 

National Penghu University of Science and Technology

 

NPU

 

國立澎湖科技大學

 

Mã Công, Bành Hồ

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Bình Đông

 

National Pingtung University of Science and Technology

 

NPUST

 

國立屏東科技大學

 

Nội Phố, Bình Đông

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Trung

 

National Taichung University of Science and Technology

 

NTCUST

 

國立臺中科技大學

 

Quận Bắc, Đài Trung

 

Đại học khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc

 

National Taipei University of Nursing and Health Science

 

NTUNHS

 

國立臺北護理健康大學

 

Bắc Đầu, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc

 

National Taipei University of Technology

 

NTUT

 

國立臺北科技大學

 

Đại An, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan

 

National Taiwan University of Science and Technology

 

NTUST

 

國立臺灣科技大學

 

Đại An, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm

 

National Yunlin University of Science and Technology

 

NYUST (YunTech)

 

國立雲林科技大學

 

Đấu Lục, Vân Lâm

CÁC HỌC VIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Học viện điều dưỡng quốc lập Đài Nam

 

National Tainan Institute of Nursing

 

NTIN

 

國立臺南護理專科學校

 

Trung Tây, Đài Nam

 

Đại học thương nghiệp quốc lập Đài Bắc

 

National Taipei University of Business

 

NTUB

 

國立臺北商業大學

 

Trung Chính, Đài Bắc

 

Cao đẳng quốc lập Đài Đông

 

National Taitung Junior College

 

NTC

 

國立臺東專科學校

 

Đài Đông, Đài Đông

 

Học viện hí khúc quốc lập Đài Loan

 

National Taiwan College of Performing Arts

 

NTCPA

 

國立臺灣戲曲學院

 

Nội Hồ, Đài Bắc

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học mở quốc lập

 

National Open University

 

NOU

 

國立空中大學

 

Lô Châu, Tân Bắc

 

Đại học mở Cao Hùng

 

Open University of Kaohsiung

 

OUK

 

高雄市立空中大學

 

Tiểu Cảng, Cao Hùng

VIỆN ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học Chân Lý

 

Aletheia University

 

AU

 

真理大學

 

Đạm Thủy, Tân Bắc,

 

Ma Đậu, Đài Nam

 

Đại học Á Châu

 

Asia University

 

ASIA

 

亞洲大學

 

Vụ Phong, Đài Trung

 

Đại học Trường Canh

 

Chang Gung University

 

CGU

 

長庚大學

 

Quy Sơn, Đào Viên

 

Đại học Trường Vinh

 

Chang Jung Christian University

 

CJCU

 

長榮大學

 

Quy Nhân, Đài Nam

 

Đại học Văn hóa Trung Quốc

 

Chinese Culture University

 

CCU

 

中國文化大學

 

Sỹ Lâm, Đài Bắc

 

Đại học y dược Trung Quốc

 

China Medical University

 

CMU

 

中國醫藥大學

 

Quận Bắc, Đài Trung

 

Đại học Trung Hoa

 

Chung Hua University

 

CHU

 

中華大學

 

Hương Sơn, Tân Trúc

 

Đại học y khoa Trung Sơn

 

Chung Shan Medical University

 

CSMU

 

中山醫學大學

 

Quận Nam, Đài Trung

 

Đại học Trung Nguyên

 

Chung Yuan Christian University

 

CYCU

 

中原大學

 

Trung Lịch, Đào Viên

 

Học viện quản lý tài chính Trung Tín

 

CTBC Financial Management College

 

CTBC

 

中信金融管理學院

 

An Nam, Đài Nam

 

Đại học Đại Diệp

 

Dayeh University

 

DYU

 

大葉大學

 

Đại Thôn, Chương Hóa

 

Đại học Phùng Giáp

 

Feng Chia University

 

FCU

 

逢甲大學

 

Tây Đồn, Đài Trung

 

Đại học Phật Quang

 

Fo Guang University

 

FGU

 

佛光大學

 

Tiêu Khê, Nghi Lan

 

Đại học Phụ Nhân

 

Fu Jen Catholic University

 

FJU

 

輔仁大學

 

Tân Trang, Tân Bắc

 

Đại học Huyền Trang

 

Hsuan Chuang University

 

HCU

 

玄奘大學

 

Hương Sơn, Tân Trúc

 

Đại học Hoa Phạn

 

Huafan University

 

HFU

 

華梵大學

 

Thạch Đĩnh, Tân Bắc

 

Đại học Nghĩa Thủ

 

I-Shou University

 

ISU

 

義守大學

 

Đại Thụ, Cao Hùng

 

Đại học Khai Nam

 

Kainan University

 

KNU

 

開南大學

 

Lô Trúc, Đào Viên

 

Đại học y khoa Cao Hùng

 

Kaohsiung Medical University

 

KMU

 

高雄醫學大學

 

Tam Dân, Cao Hùng

 

Học viện y khoa Mackay

 

Mackay Medical College

 

MMC

 

馬偕醫學院

 

Tam Chi, Tân Bắc

 

Đại học Minh Truyền

 

Ming Chuan University

 

MCU

 

銘傳大學

 

Sỹ Lâm, Đài Bắc

 

Đại học Minh Đạo

 

MingDao University

 

MDU

 

明道大學

 

Bì Đầu, Chương Hóa

 

Đại học Nam Hoa

 

Nanhua University

 

NHU

 

南華大學

 

Đại Lâm, Gia Nghĩa

 

Đại học Tịnh Nghi

 

Providence University

 

PU

 

靜宜大學

 

Sa Lộc, Đài Trung

 

Đại học Thực Tiễn

 

Shih Chien University

 

USC

 

實踐大學

 

Trung Sơn, Đài Bắc,

 

Nội Môn, Cao Hùng

 

Đại học Thế Tân

 

Shih Hsin University

 

SHU

 

世新大學

 

Văn Sơn, Đài Bắc

 

Đại học Đông Ngô

 

Soochow University

 

SCU

 

東吳大學

 

Sỹ Lâm, Đài Bắc

 

Đại học y khoa Đài Bắc

 

Taipei Medical University

 

TMU

 

臺北醫學大學

 

Tín Nghĩa, Đài Bắc

 

Đại học Thủ phủ Đài Loan

 

Taiwan Shoufu University

 

TSU

 

台灣首府大學

 

Ma Đậu, Đài Nam

 

Đại học Đạm Giang

 

Tamkang University

 

TKU

 

淡江大學

 

Đạm Thủy, Tân Bắc

 

Đại học Đại Đồng

 

Tatung University

 

TTU

 

大同大學

 

Trung Sơn, Đài Bắc

 

Học viện khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang

 

Toko University

 

TOKO

 

稻江科技暨管理學院

 

Phác Tử, Gia Nghĩa

 

Đại học Đông Hải

 

Tunghai University

 

THU

 

東海大學

 

Tây Đồn, Đài Trung

 

Đại học Từ Tế

 

Tzu Chi University

 

TCU

 

慈濟大學

 

Hoa Liên, Hoa Liên

 

Đại học Khang Ninh

 

University of Kang Ning

 

UKN

 

康寧大學

 

An Nam, Đài Nam

 

Đại học Nguyên Trí

 

Yuan Ze University

 

YZU

 

元智大學

 

Trung Lịch, Đào Viên

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Đài

 

Central Taiwan University of Science and Technology

 

CTUST

 

中臺科技大學

 

Bắc Đồn, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Trường Canh

 

Chang Gung University of Science and Technology

 

CGUST

 

長庚科技大學

 

Quy Sơn, Đào Viên, Phác Tử, Gia Nghĩa

 

Đại học khoa học kỹ thuật Triêu Dương

 

Chaoyang University of Technology

 

CYUT

 

朝陽科技大學

 

Vụ Phong, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Chính Tu

 

Cheng Shiu University

 

CSU

 

正修科技大學

 

Điểu Tùng, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật dược khoa Gia Nam

 

Chia Nan University of Pharmacy and Science

 

CHNA

 

嘉南藥理科技大學

 

Nhân Đức, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

 

Chien Hsin University of Science and Technology

 

UCH

 

健行科技大學

 

Trung Lịch, Đào Viên

 

Đại học khoa học kỹ thuật Kiến Quốc

 

Chienkuo Technology University

 

CTU

 

建國科技大學

 

Chương Hóa, Chương Hóa

 

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa

 

China University of Science and Technology

 

CUST

 

中華科技大學

 

Nam Cảng, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc

 

China University of Technology

 

CUTE

 

中國科技大學

 

Văn Sơn, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Châu

 

Chung Chou University of Science and Technology

 

CCUT

 

中州科技大學

 

Viên Lâm, Chương Hóa

 

Đại học công nghệ y học Trung Hoa

 

Chung Hwa University of Medical Technology

 

HWAI

 

中華醫事科技大學

 

Nhân Đức, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Viễn Đông

 

Far East University

 

FEU

 

遠東科技大學

 

Tân Thị, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Phụ Anh

 

Fooyin University

 

FYU

 

輔英科技大學

 

Đại Liêu, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

 

Hsing Wu University

 

HWU

 

醒吾科技大學

 

Lâm Khẩu, Tân Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Tu Bình

 

Hsiuping University of Science and Technology

 

HUST

 

修平科技大學

 

Đại Lý, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Hoằng Quang

 

Hungkuang University

 

HK

 

弘光科技大學

 

Sa Lộc, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn

 

Jinwen University of Science and Technology

 

JUST

 

景文科技大學

 

Tân Điếm, Tân Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Cao Uyển

 

Kao Yuan University

 

KYU

 

高苑科技大學

 

Lô Trúc, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật Côn Sơn

 

Kun Shan University

 

KSU

 

崑山科技大學

 

Vĩnh Khang, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Lĩnh Đông

 

Ling Tung University

 

LTU

 

嶺東科技大學

 

Nam Đồn, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa

 

Lunghwa University of Science and Technology

 

LHU

 

龍華科技大學

 

Quy Sơn, Đào Viên

 

Đại học khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa

 

Meiho University

 

MU

 

美和科技大學

 

Nội Phố, Bình Đông

 

Đại học khoa học kỹ thuật Minh Chí

 

Ming Chi University of Technology

 

MCUT

 

明志科技大學

 

Thái Sơn, Tân Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân

 

Minghsin University of Science and Technology

 

MUST

 

明新科技大學

 

Tân Phong, Tân Trúc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Khai

 

Nan Kai University of Technology

 

NKUT

 

南開科技大學

 

Thảo Đồn, Nam Đầu

 

Đại học khoa học kỹ thuật Kiều Quang

 

Overseas Chinese University

 

OCU

 

僑光科技大學

 

Tây Đồn, Đài Trung

 

Đại học khoa học kỹ thuật Nam Đài

 

Southern Taiwan University of Science and Technology

 

STUST

 

南臺科技大學

 

Vĩnh Khang, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Thánh John

 

St. John's University

 

SJU

 

聖約翰科技大學

 

Đạm Thủy, Tân Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Thụ Đức

 

Shu-Te University

 

STU

 

樹德科技大學

 

Yên Sào, Cao Hùng

 

Đại học khoa học kỹ thuật Đại Hoa

 

Ta Hwa University of Science and Technology

 

TUST

 

大華科技大學

 

Khung Lâm, Tân Trúc

 

Đại học khoa học kỹ thuật ứng dụng Đài Nam

 

Tainan University of Technology

 

TUT

 

臺南應用科技大學

 

Vĩnh Khang, Đài Nam

 

Đại học khoa học kỹ thuật Thành thị Đài Bắc

 

Taipei Chengshih University of Science and Technology

 

TPCU

 

臺北城市科技大學

 

Bắc Đầu, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Đại Nhân

 

Tajen University

 

TAJEN

 

大仁科技大學

 

Diêm Phố, Bình Đông

 

Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh

 

Takming University of Science and Technology

 

TMUST

 

德明財經科技大學

 

Nội Hồ, Đài Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu

 

TransWorld University

 

TWU

 

環球科技大學

 

Đấu Lục, Vân Lâm

 

Đại học khoa học kỹ thuật Đông Nam

 

Tungnan University

 

TNU

 

東南科技大學

 

Thâm Khanh, Tân Bắc

 

Đại học khoa học kỹ thuật Vạn Năng

 

Vanung University

 

VNU

 

萬能科技大學

 

Trung Lịch, Đào Viên

 

Đại học khoa học kỹ thuật Ngô Phượng

 

WuFeng University

 

WFU

 

吳鳳科技大學

 

Dân Hùng, Gia Nghĩa

 

Đại học khoa học kỹ thuật thương nghiệp Dục Đạt

 

Yu Da University

 

YDU

 

育達商業科技大學

 

Tạo Kiều, Miêu Lật

 

Đại học khoa học kỹ thuật Nguyên Bồi

 

Yuanpei University

 

YPU

 

元培科技大學

 

Hương Sơn, Tân Trúc

CÁC HỌC VIỆN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

 

Trường

 

Tên tiếng Anh

 

Viết tắt tiếng Anh

 

Tên tiếng Hoa

 

Địa điểm

 

Học viện kỹ thuật sáng tạo Châu Á-Thái Bình Dương

 

Asia-Pacific Institute of Creativity

 

APIC

 

亞太創意技術學院

 

Đầu Phần, Miêu Lật

 

Học viện kỹ thuật Trí Lý

 

Chihlee Institute of Technology

 

CHIHLEE

 

致理技術學院

 

Bản Kiều, Tân Bắc

 

Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc

 

Ching Kuo Institute of Management and Health

 

CKIMH

 

經國管理暨健康學院

 

Trung Sơn, Cơ Long

 

 

 

Chungyu Institute of Technology

 

CIT

 

崇右技術學院

 

Tín Nghĩa, Cơ Long

 

Học viện kỹ thuật Đại Hán

 

Dahan Institute of Technology

 

DAHAN

 

大漢技術學院

 

Tân Thành, Hoa Liên

 

 

 

De Lin Institute of Technology

 

DLIT

 

德霖技術學院

 

Thổ Thành, Tân Bắc

 

Học viện kỹ thuật Hòa Xuân

 

Fortune Institute of Technology

 

FIT

 

和春技術學院

 

Đại Liêu, Cao Hùng

 

Học viện kỹ thuật Hoa Hạ

 

Hwa Hsia Institute of Technology

 

HWH

 

華夏技術學院

 

Trung Hòa, Tân Bắc

 

Học viện kỹ thuật Lan Dương

 

Lan Yang Institute of Technology

 

FIT

 

蘭陽技術學院

 

Đầu Thành, Nghi Lan

 

 

 

Lee-Ming Institute of Technology

 

LIT

 

黎明技術學院

 

Thái Sơn, Tân Bắc

 

 

 

Nan Jeon University of Science and Technology

 

NJTC

 

南榮科技大學

 

Diêm Thủy, Đài Nam

 

Học viện kỹ thuật Á Đông

 

Oriental Institute of Technology

 

OIT

 

亞東技術學院

 

Bản Kiều, Tân Bắc

 

Học viện kỹ thuật hải dương Đài Bắc

 

Taipei College of Marine Technology

 

TUMT

 

臺北海洋技術學院

 

Sỹ Lâm, Đài Bắc

 

Học viện kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên

 

Taoyuan Innovation Institute of Technology

 

TIIT

 

桃園創新技術學院

 

Trung Lịch, Đào Viên

 

Học viện kỹ thuật Đại Đồng

 

Tatung Institute of Commerce and Technology

 

TTC

 

大同技術學院

 

Quận Đông, Gia Nghĩa

 

Học viện dịch vụ và lữ hành Đài Loan

 

Taiwan Hospitality and Tourism University

 

THTU

 

臺灣觀光學院

 

Thọ Phong, Hoa Liên

 

Học viện thiết kế Đông Phương

 

Tung Fang Design Institute

 

TF

 

東方設計學院

 

Hồ Nội, Cao Hùng

 

Học viện kỹ thuật Từ Tế

 

Tzu Chi College of Technology

 

TCCN

 

慈濟技術學院

 

Hoa Liên, Hoa Liên

 

Đại học ngoại ngữ Văn Tảo

 

Wenzao Ursuline University of Languages

 

WZU

 

文藻外語大學

 

Tam Dân, Cao Hùng